timer 4 minutes read

Nieuwe Oogst schrijft over Kipster

Nieuwe Oogst schrijft over Kipster

Helder artikel over Kipster in Nieuwe Oogst

Kipster-stal is dier-, boer- en milieuvriendelijk
In de week van 22 mei kwamen de kuikens uit het ei die vanaf oktober eieren gaan leggen in de Kipster-boerderij die in het Limburgse Oirlo in aanbouw is. Supermarktketen Lidl gaat de Kipster-eieren verkopen. Lidl verkoopt straks ook het vlees van de broertjes van de hennen in de Kipster-stal en te zijner tijd eveneens het vlees van de oude hennen.

Het Kipster-concept is een initiatief van vier ondernemers: lector gezonde pluimveehouderij en ondernemer Ruud Zanders, pluimveehouder Styn Claessens, milieuexpert en duurzaam ondernemer Maurits Groen en communicatiespecialist en duurzaam ondernemer Olivier Wegloop. Ze claimen dat ze in Oirlo de meest dier-, boer- en milieuvriendelijke stal ter wereld bouwen. Toch zijn het volgens Zanders vooral marktkansen geweest die de ondernemers hebben aangezet om het Kipster-concept te ontwikkelen. ‘Op de afzetmarkt voor eieren is er ruimte voor nieuwe onderscheidende concepten. Daar spelen wij op in’, vertelt hij.

Afzet eerst
‘We hebben eerst onze afzet geregeld. Daarna begonnen we pas met bouwen. In de agrarische sector gebeurt te vaak het omgekeerde. Dan loop je het risico dat je iets produceert waar geen markt voor is. De Kipster-stal voor 24.000 hennen in Oirlo bestaat uit een lichtdoorlatende binnentuin met aan weerszijden daarvan nachtverblijven met volière-inrichting van Big Dutchman. Aan beide buitenkanten is een buitentuin afgeschermd met windbreekgaas. Zowel de binnen- als de buitentuin wordt voorzien van zand om te stofbaden, stro om te pikken en bomen om onder te scharrelen.

Beter Leven-keurmerk
De Dierenbescherming was vanaf de eerste schetsen bij de nieuwe stal betrokken en kent drie sterren van het Beter Leven-keurmerk toe aan de Kipster-stal. Daarmee zijn Kipster-eieren vergelijkbaar met biologische eieren en eieren uit een Rondeelstal.

Milieunormen borgen de ondernemers onder meer door te produceren onder Milieukeur. ‘Maar we gaan nog een stuk verder. We verbruiken geen fossiele brandstof en door de installatie van veel zonnepanelen is de Kipster-stal zelfs energieleverend’, zegt Zanders.

Klimaatneutraal ei
De leghennen krijgen straks voer dat speciaal is ontwikkeld met het oog op een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk. ‘Alle maatregelen bij elkaar zorgen ervoor dat we straks de eerste producent van herkenbare klimaatneutrale eieren ter wereld zijn.’

De ondernemers menen dat er in hun stal nauwelijks fijnstof in de lucht aanwezig zal zijn. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, wil Zanders nog niet zeggen. ‘Kom maar kijken bij de opening van de stal op 15 september. We willen de fijnstofaanpak goed uittesten voor we er wat over zeggen.’

Verdienmodel
Mensvriendelijk wordt de Kipster-stal niet alleen vanwege prettige werkomstandigheden, maar volgens de initiatiefnemers ook omdat ze een goed verdienmodel voor de boer hebben afgesproken.

De ondernemers hebben een vijfjarig contract afgesloten met supermarktketen Lidl voor de afzet van de eieren. Over de prijs die daarbij hoort en de kostprijs van een Kipster-ei wil Zanders weinig kwijt. Wel zegt hij: ‘We verwachten dat Lidl een consumentenprijs gaat hanteren van 22 tot 24 cent per ei.’

Haantjes
Bijzonder is dat de haantjes, die tegelijk met de hennen voor de Kipster-stal uit het ei kwamen, niet zoals gebruikelijk zijn gedood. De Kipster-leghaantjes worden gehouden voor het vlees. Dat vlees zal komende herfst ook in de supermarkten van Lidl te koop zijn.

De mestperiode is minimaal vijftien weken. In overleg met de afnemer wordt bekeken of die periode misschien nog wat langer moet zijn. Zanders noemt het opfokken van de hanen een extra pluspunt voor wat betreft dierenwelzijn. Normaliter is het opfokken van leghaantjes economisch gezien niet rendabel. ‘Door onze afspraken met Lidl is dat nu wel mogelijk.

Steviger bite
Leghaantjes leveren gewoon goed vlees, stelt Zanders. Haantjes gelden van oudsher als een delicatesse. Hun vlees smaakt anders dan het vlees van vleeskuikens. ‘Omdat ze langzamer groeien en meer spieren hebben dan vleeskuikens, heeft hun vlees een stevigere bite’, vindt de ondernemer. De leghaantjes van de eerste Kipster-ronde groeien op in een reguliere opfokstal. De vier initiatiefnemers zijn nog op zoek naar een pluimveehouder die leghaantjes voor hen wil houden in een stal met uitloop.

Uitgelegde hennen
Na afloop van een legronde zal ook het vlees van de oude hennen via supermarkt Lidl aan de man worden gebracht. Hoe dat precies zal gebeuren en in de vorm van welke producten, weet Zanders nog niet. ‘We hebben nog de tijd om dat ook op een succesvolle manier te organiseren.’ De ondernemer verwacht dat er de komende jaren ruimte zal ontstaan voor meer Kipster-stallen. ‘Maar steeds blijft gelden: eerst afzet regelen, dan pas produceren. Ik ben positief over de groeikansen. Lidl is de grootste supermarkt van Europa en de vierde van de wereld.’